пʼятниця, 21 квітня 2017 р.

Файли-заготовки до теми "Розв'язування компетентнісних завдань"

                    Одним із найважливіших розділів курсу інформатики 8 класу є розв'язування компетентнісних завдань. Адже такі завдання є своєрідним підсумком та мірилом підготовки дітей до життя засобами навчального предмету.  Нагадаємо, що до компетнтнісних відносять завдання, що не передбачають наявність чітко визначеної моделі (у вигляді конкретних формул чи законів, які слід застосувати), прописаних вхідних даних та результатів. Компетентнісні завдання з інформатики можна розглядати як комплексні задачі прикладного характеру, для яких обов’язковим є застосування сучасних ІКТ як засобу розв’язування, надання різнорівневої допомоги та критеріїв оцінювання як кінцевого результату, так і способів його отримання.
                   Розв’язування компетентнісних завдань зазвичай передбачає сім етапів діяльності учнів :


На етапі
  • визначення, ідентифікації даних учень аналізує умову задачі, правильно ідентифікує поняття, деталізує запитання, знаходить у тексті задачі відомості та дані, які задані в явному чи неявному вигляді;
  •  пошуку даних учень формує стратегію розв’язування задачі, планує свою роботу при виконанні завдання, добирає умову пошуку для розв’язування завдання, співставляє результати пошуку із метою, здійснює пошук даних в Інтернеті;
  • управління учень структурує потрібні дані для пошуку розв’язку, вставновлює властивості об’єктів, які є суттєвими, аналізує зв’язки, які існують між об’єктами;
  •  інтеграції  учень порівнює і зіставляє відомості із кількох джерел, виключає невідповідні та несуттєві відомості та вчасно зупиняє пошук;
  • оцінки учень правильно шукає необхідні відомості, відбирає ресурси згідно з сформульованими чи запропонованими критеріями;
  • створення учень враховує особливості призначення підсумкового документа, добирає середовища опрацювання даних, стисло і логічно викладає узагальнені дані, обґрунтовує свої висновки; 
  • передавання повідомлень учень у разі потреби архівує дані, адаптує повідомлення для конкретної аудиторії, створює результат своєї роботи акуратно та презентабельно, обговорює його через електронну пошту або демонструє перед визначеною аудиторією.
Завантажити файли-заготовки для розв'язування компетентнісних завдань можна за посиланням:
https://drive.google.com/file/d/0B6fTIfFMSQYZWnI1MTNpbVlpcUk/view?usp=sharing

Серію уроків з розв'язування компетентнісних завдань можна побудувати наступним чином:
1) розв'язування завдання "Переїзд до Києва" у групах з допомогою вчителя, фронтальним обговоренням та консультуванням;
2)  розв'язування завдання "Дитяче свято" у парах з подальшим обговоренням отриманих результатів під час представлення свого розв'язку;
3) індивідуальне розв'язування завдання "Фермер" або "Поїздка автомобілем" на уроці з обговоренням результатів та представленням розв'язку у групах;
4) самостійне виконання завдання "Стартап"  як домашнє завдання.

9 коментарів:

Unknown сказав...
Автор видалив цей коментар.
Unknown сказав...

Ну Ви і даєте...

Ольга Барна сказав...

Доброго дня, пане Олександр Стрижак! Не зрозуміла Ваш коментар

Фролов М.А. сказав...

Доброго дня, пані Ольго. Скажіть, будь ласка, коли очікується видання робочих зошитів і підручника для 6 класу. Дякую

Ольга Барна сказав...

Доброго дня! Підручник для 6 класу буде виданий тільки на комерційних умовах, оскільки МОН не оголосило на нього конкурс. Робочий зошит буде виданий до 1 вересня. А от підручник - на перше вересня готовий скоріш за все не буде, оскільки нова редакція програми ще не вступила в силу. Після її офіційного публікування рукопис буде переданий видавництву та на гриф, а вже потім складна процедура макетування та друку, яка займає не менше трьох місяців.

Фролов М.А. сказав...

Дякую. А по 9 класу?

Ольга Барна сказав...

9 клас підручник обіцяють, що на 1 вересня буде у школах. Зошит в друкованому форматі ми не випускатимемо - електронні матеріали будуть передані у школи. які обрали наш підручник, у серпні.

Unknown сказав...

Пані Ольго. А яким чином це буде здійснено?

Виктор сказав...

Таблиці для 9 класу. 8-й клас???