середу, 20 жовтня 2021 р.

Файли-заготовки

 Шановні колеги, приносимо вибачення, що не розмістили в блозі посилання на файли-заготовки до підручника 8 клас. Ми розмістили їх на сайті видавництва у розділі Методична підтримка та публікували у соціальних мережах. 

Файли можна завантажити за посиланням

 https://drive.google.com/drive/folders/1Eevyz1MRtR_DLuAdn-Ps3bWNt66DKtnD?usp=sharing


Хай все вдається!

 

середу, 18 серпня 2021 р.

Інформатика 8: на старті в 2021-2022 навчальний рік

 Шановні колеги! Розміщуємо матеріали для підготовки до початку 2021-2022 навчального року

Особливості використання підручника «Інформатика-8» (авторів Наталія Морзе, Ольга Барна)

Підручник «Інформатика-8» (авторів Наталія Морзе, Ольга Барна) продовжує лінійку підручників, які реалізують авторську концепцію діяльнісного, компетентнісного, практикозорієнтованого та розвивального навчання інформатики. Підручник містить 5 розділів, які складаються з окремих блоків, що можуть вивчатись упродовж 1-4 уроків. Автори змінили порядок вивчення тем, останньою вивчається тема «Створення й публікація веб-ресурсів», що пов’язано із необхідністю пропорційного навантаження на учнів програмним матеріалом.

Опанування очікуваними результатами навчання відбувається через розв’язування проблем, які подаються запитаннями двох типів: 1) запитання, що спонукають пригадувати, актуалізувати знання та навички учнів та бути готовими до їх використання в нових умовах; 2) запитання, які спонукають до вирішення нової проблеми. Відповіді на запитання другого типу містяться у розділі Вивчаємо, з яким учні можуть ознайомлюватись самостійно напередодні уроку, відповідно до завдань вчителя. А під час вивчення теми обговорювати та застосовувати прочитане. Додатковий навчальний матеріал, який сприятиме підвищенню зацікавленості предметом, поданий у рубриці Цікаво.

 Діяльнісну складову очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів розкрито у завданнях рубрики Діємо. Ці завдання можна виконувати в класі після демонстрації вчителя (перегляд відеопояснення), з одночасним виконанням та коментуванням, чи за поданою інструкцією самостійно. Автори передбачають, що окремі завдання вчитель може пропонувати учням до виконання на практичних роботах оціночного характеру. У кожній темі учням пропонується взяти участь в індивідуальному чи колективному мініпроєкті, що може бути засобом комплексного оцінювання навчальних результатів учнів.

Завдання, які потребують дослідницьких навичок та новичок самостійної роботи учнів, висування гіпотез та їх перевірку, подані у рубриці Досліджуємо. Формування не тільки умінь, а й способів діяльності, здатності застосовувати вивчене у різноманітних навчальних та життєвих ситуаціях, ціннісну складову очікуваних результатів реалізовано через вправи та завдання рубрики Працюємо в парах, які сприяють до активної діяльності на уроці, зокрема колективної/групової та рубрики Працюємо самостійно, завдання якої формують здатності до самостійної роботи, що є важливим для вікової групи 8 класу та формування компетентності навчатись протягом життя. Учні засобами доцільно дібраних вправ формують ключові компетентності, опановують змістом наскрізних змістовних ліній, вчаться висловлювати власні судження, оцінювати дії, здійснювати логічні міркування, формулювати висновки. Автори передбачають, що учні активно будуть використовувати навички, якими опанували у 7 класі, з використання персонального освітнього середовища, електронну пошту та хмарні технології для налагодження спільної роботи та міжгрупової комунікації.

У деяких розділах теоретичний та практичний матеріал розкрито на прикладі різного програмного забезпечення (наприклад, Microsoft Word LabreOffice Writer). Однак автори передбачають, що учні вивчатимуть тільки одне із запропонованих середовищ. Там, де пояснення відбувається на основі обох, вчителеві важливо наголосити, що одинакові дії можуть виконуватись однаково в різних середовищах, що важливо для адаптації дітей в умовах швидкозмінних інтерфейсів програм. Програмні середовища з онлайновою чи офлайновою підтримкою вчитель обирає самостійно, відповідно до умов та прийнятої форми навчання.  Опанування навичками опрацювання мультимедійних даних автори рекомендують через використання безкоштовних редакторів (https://convert-video-online.com/,  Free Online Screen Recorder, OpenShot Video Editor та інших). Для вивчення мови програмування вчитель може використовувати різні середовища програмування, описані у підручнику. Серед офлайнових середовищ, як і у 7 класі, автори виділяють середовище Thonny (https://thonny.org/), яке є вільно поширюваним та має українську локалізацію. Автоматизованого створення веб-ресурсів показано на прикладі сервісу Google сайти.

  • Покликання на презентацію підручника:

https://drive.google.com/file/d/1cqVACBu1ltt4tfGSKMY4VMnCrakXcXj0/view?usp=sharing

  • Покликання на методичні рекомендації (регіональний аспект, Хмельницький ІППО):
https://drive.google.com/file/d/1aCJYNLtcxCT85UUiVX4auKvDRE1hGrJT/view?usp=sharing
  •  Покликання на орієнтовне тематичне планування:
 https://docs.google.com/document/d/1sP9gH2Iu6JE84UGh7oBRfOs3gluvYXI9/edit?usp=sharing&ouid=106148051943618406196&rtpof=true&sd=true

середу, 28 серпня 2019 р.

Особливості навчання курсу "Інформатика-8" у 2019-2020 н.р.


Витяг з методичних рекомендацій щодо навчання інформатики у 8-му класі

У 2019/2020 навчальному році за новою навчальною програмою з інформатики, призначеною для учнів, що вивчали інформатику у 2–4 класах, вперше вчитимуться учні 8 класів. Вони вивчатимуть 5 тем: «Кодування даних та апаратне забезпечення», «Опрацювання текстових даних», «Створення та публікація веб-ресурсів», «Опрацювання мультимедійних об’єктів» і «Алгоритми та програми». Перша тема частково об’єднує навчальний матеріал з перших двох тем попередньої програми за виключенням питань, що стосуються програмного забезпечення комп’ютера: класифікація програмного забезпечення, ліцензії на програмне забезпечення, основні функції операційних систем, системне та службове програмне забезпечення, архівування даних тощо. Ці питання виключені з програми 8 класу.
У навчальній програмі з інформатики для 8 класу можна виділити 3 основні напрями:
-          фундаментальні наукові поняття (теми «Кодування даних та апаратне забезпечення»);
-          інформаційні технології (теми «Опрацювання текстових даних», «Створення та публікація веб-ресурсів» та «Опрацювання мультимедійних об’єктів»);
-          основи алгоритмізації та програмування.
Під час навчання за першим напрямом у 8 класі починається формування понятійного апарату інформатики як науки. Учні знайомляться як з базовими математичними принципами кодування інформації, так і з особливостями кодування інформації різного типу, з одиницями виміру довжини інформаційних повідомлень та з двійковою системою числення. Отримані знання необхідні для усвідомлення фізичних принципів опрацювання даних в комп’ютерах, а потім, у 9 класі, — для розуміння принципів роботи системного програмного забезпечення, зокрема архіваторів.
Тема присвячена опрацюванню текстових документів також передбачає ряд змін. Так як особливості опрацювання певних об’єктів текстового документа за оновленою програмою вивчено в 5 класі (списки, таблиці, графічні об’єкти), тому основна увага зосереджена на формуванні навичок опрацювання складних за структурою документів з використанням стилів, автоматизованого створення змісту документа, пошуку та заміни фрагментів тексту тощо. Загалом, у 8 класі завершується вивчення текстового процесора, розпочате в 5 класі.
Ознайомлення зі створенням та публікацією веб-ресурсів це нова тема для 8 класу. В ній передбачено формування навичок створення сайтів з використанням автоматизованих засобів, наприклад Google Sites. Учні ознайомлюються з основними правилами ергономічного розміщення відомостей на веб-сторінці, повинні навчитися використовувати гіпертекстові, графічні й мультимедійні елементи на веб-сторінках.
У темі «Опрацювання мультимедійних об’єктів» важливі зміни не відбулися.
У темі «Алгоритми та програми» формуються ключові поняття об’єктно-орієнтованої методології програмування: програмного об’єкта, пов’язаної з об’єктом події, обробника події тощо. Учні навчаються створювати найпростіші програми з графічним інтерфейсом. Інтерпретація та спосіб виконання вимог навчальної програми у цій темі залежить від того, у якому середовищі учні програмували в 7 класі. Якщо це було середовище з підтримкою повнофункціональної мови програмування, то такі діяльнісні компетенції як «Створює і налагоджує програми», «Використовує в програмах вирази, коректно добирає типи даних», «Розв’язує задачі з використанням усіх базових алгоритмічних структур, змінних та констант», а також такі пункти змісту навчальної програми як «Типи даних у програмуванні», «Структура програми», «Введення й виведення даних» тощо вже мали бути освоєні в 7 класі, й у 8 класі йдеться про застосування цих компетенцій у процесі створення об’єктно-орієнтованих програм, зокрема програм з графічним інтерфейсом користувача. Якщо ж у 7 класі учні ще навчалися блочного програмування, то цих компетенцій вони можуть набувати, створюючи як об’єктно-орієнтовані, так і класичні структурні програми.
Зауважимо, що від учнів не вимагається усвідомлювати парадигму об’єктно-орієнтованого програмування в усій її повноті й використовувати такі об’єктно-орієнтовані засоби програмування, як успадкування і поліморфізм. Навчальна програма орієнтована фактично на пропедевтику об’єктно-орієнтованого програмування, на засвоєння та практичне застосування лише таких концепцій, як програмний об’єкт, його властивості та методи. Вивчення поняття класу об’єктів навчальною програмою не вимагається, однак є рекомендованим, оскільки це також одна з найбільш фундаментальних складових об’єктно-орієнтованого підходу в програмуванні.
Також не вимагається, щоб усі розроблювані учнями програми мали графічний інтерфейс користувача, хоча такий підхід цілком можливий. Однак можливо також, крім навчання програмуванню графічного інтерфейсу користувача, створювати програми, де використовуються об’єкти, але не елементи керування.
Щодо порядку вивчення матеріалу в темі «Алгоритми та програми», то рекомендуємо починати з навчання засад об’єктно-орієнтованого програмування, а задачі, розв’язання яких спрямоване на здобуття інших компетенцій, наприклад «використання усіх базових алгоритмічних структур, змінних та констант» добирати так, щоб під час їх розв’язання використовувалися об’єктні засоби.
Основною вимогою до вибору мови програмування у 8 класі є підтримка в ній базових концепцій об’єктно-орієнтованого програмування. Цій вимозі задовольняють такі мови, як Object Pascal, Visual Basic, Python, Java, C#, C++ тощо. Рекомендовано використовувати такі середовища програмування, як Lazarus, Visual Studio (безкоштовна версія Community Edition), IDLE for Python та ін. Для створення програм з графічним інтерфейсом користувача на Python існує 3 вільнопоширювані кросплатформені бібліотеки: PyQt, WxPython і Tkinter, з яких WxPython є найсучаснішою та має найширші можливості. Усі 3 бібліотеки можна використовувати в будь-яких середовищах розробки для Python, зокрема у найпростішому Python IDLE. Однак конструювати графічний інтерфейс доведеться засобами текстового програмування, описуючи параметри елементів керування. Візуальний режим створення графічного інтерфейсу користувача підтримується вільнопоширюваним (на основі ліцензій вільного поширення) редактором MonkeyStudio (https://monkeystudio.pasnox.com/) на основі бібліотеки PyQt.
Отже, оновленою програмою передбачено вивчення у 8 класі особливостей подійно та об’єктно орієнтованих мов програмування, ознайомлення з об’єктами та особливостями розробки програм з графічним інтерфейсом. З програми цього класу виключено роботу з базовими графічними примітивами мовами програмування.
Зменшення кількості тем і обсягу програмових вимог у 8 класі повинно сприяти системному та міцному засвоєнню знань, забезпеченню якісного формування відповідних інформаційно-комунікаційних компетентностей.

Примірний тематичний план та рекомендації щодо добору навчального матеіралу за підручниками: 
  • Морзе Н. В. Інформатика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Н. В. Морзе, О. В. Барна, В. П. Вембер. — К. : УОВЦ «Оріон», 2016. — 240 с.
  • Морзе Н. В. Інформатика : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Н. В. Морзе, О. В. Барна, В. П. Вембер. — К. : УОВЦ «Оріон», 2017. — 208 с.


№ з/п
Дата
Тема уроку
Очікувані результати
Примітка
Кодування даних та апаратне забезпечення (8 год.)
1

Опрацювання даних як інформаційний процес. Кодування та декодування повідомлень
Уміє кодувати і декодувати повідомлення за певними правилами
8, с 6-7
2

Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду
Розуміє поняття двійкового коду, називає одиниці вимірювання його довжини та пояснює їх співвідношення
8, с 8-9
3

Кодування тексту й графічних даних. Таблиці кодів символів
Описує загальний принцип побудови таблиці кодів символів.
Пояснює деякі принципи кодування графічних даних
8, с 10-13 ПР1
4

Історія обчислювальних та комп’ютерних пристроїв.
Види сучасних комп’ютерів та їх застосування
Наводить приклади застосування сучасних пристроїв у різних галузях.
Усвідомлює зв’язок між інформаційними технологіями та потребами й етапами розвитку людського суспільства
8, с 16-18
5

Персональний комп’ютер, його основні складові.
Має уявлення про взаємодію складових обчислювальних пристроїв, описує їхні основні характеристики
8, с 18-28
6

Процесор, пристрої пам’яті, введення та виведення даних, мультимедійні пристрої
Описує процес обробки даних комп’ютерними пристроями

8, с 18-28
7

Технічні характеристики та призначення основних складових персонального комп’ютера
Визначає характеристики складових персонального комп’ютера залежно від його призначення
8, с 29
ПР2

8

Розв’язування компетентнісних завдань та виконання проекту

ТО1
Опрацювання текстових даних (8 год.)
9

Пошук та заміна фрагментів тексту
Має уявлення про принципи та можливості опрацювання текстових даних.
Знаходить і замінює символи та групи символів 

10

Форматування з використанням стилів
Пояснює принципи стильового оформлення документа.
Використовує стилі для форматування документа.
8, с 62-66
11

Колонтитули
Створює і редагує колонтитули документа
8, с 66-68
12

Структура документа. Автоматизоване створення змісту документа
Має уявлення про структуру документа.
Структурує документ і створює його зміст.
Розуміє й обґрунтовує необхідність дотримання вимог до стильового оформлення й структурування текстового документа
8, с 69-72
13

Гіперпосилання в текстових документах
Створює й використовує гіперпосилання в текстовому документі.
ПР3
14

Спільна робота з документом
Пояснює принципи стильового оформлення та спільної роботи з документом.
9, с 178-189
15

Спільна робота з документом

9, с 189-190
ПР4
16

Розв’язування компетентнісних завдань та виконання проекту

ТО2
Алгоритми та програми (16 год.)
17

Сучасні мови програмування
Розуміє призначення мови програмування та основних її елементів. Наводить приклади сучасних мов програмування.
8, с 100-103
18

Середовища програмування
Порівнює особливості різних середовищ програмування.
8, с 103-109
19

Типи даних у програмуванні.
Знає відмінність між змінними та константами.
8, с 132-134
20

Структура програми. Введення й виведення даних.
Пояснює структуру програми.
8, с 135-140
21

Складання програм на введення та виведення даних
Планує процес розв’язування задачі з використанням програмування.
Обґрунтовує вибір типів даних для розв’язування задачі
8, с 108-110, 145-147
22

Вирази.
Використовує в програмах вирази, коректно добирає типи даних.
8, с 132-137
23

Складання програм на опрацювання виразів
Створює і налагоджує програми
8, с 138-140
ПР5
ТО3
24

Логічні вирази та змінні й операції над ними.
Обґрунтовує вибір типів даних для розв’язування задачі
8, с 157-158
25

Умовні оператори (коротка та повна форма).
Розпізнає задачі, для розв’язання яких доцільно використовувати засоби програмування
8, с 159-162
26

Складені умови.

8, с 162-165
27

Складання програм на розгалуження
Планує процес розв’язування задачі з використанням програмування.
ПР6
28

Оператори циклу.

8, с 170
29

Складання програм на опрацювання повторень
Планує процес розв’язування задачі з використанням програмування.
8, с 172-173
30

Вкладені цикли.
Розпізнає задачі, для розв’язання яких доцільно використовувати засоби програмування
8 с 174-175
31

Складання програм з використанням вкладених циклів
Планує процес розв’язування задачі з використанням програмування.
8, с 179
ПР7
32

Пошук найбільшого та найменшого серед кількох значень
Планує процес розв’язування задачі з використанням програмування.
ТО4
Алгоритми та програми (продовження) 14 год.
33

Поняття об’єкта в мові програмування, його властивостей і методів
Розуміє поняття об’єкта в мові програмування, його властивостей і методів.

34

Поняття об’єкта в мові програмування, його властивостей і методів
Розуміє поняття об’єкта в мові програмування, його властивостей і методів.

35

Графічний інтерфейс, основні компоненти програми з графічним інтерфейсом

8, с 111
36

Поняття елемента керування

8, с 112
37

Обробники подій, пов’язаних з елементами керування.
Пояснює функції елементів графічного інтерфейсу та користується ними.
8, с 113
С 120
38

Властивості та методи елементів керування. Текстовий напис
Пояснює функції елементів графічного інтерфейсу та користується ними.
Створює і налагоджує програми, зокрема подійно-  й об’єктно-орієнтовані.
8, с 121
39

Властивості та методи елементів керування. Кнопка
Пояснює функції елементів графічного інтерфейсу та користується ними.
Створює і налагоджує програми, зокрема подійно-  й об’єктно-орієнтовані.
8, с 124-125
ПР8
40

Властивості та методи елементів керування. Вікно повідомлень
Пояснює функції елементів графічного інтерфейсу та користується ними.
8, с 126
41

Розв’язування компетентнісних завдань
Розв’язує задачі з використанням усіх базових алгоритмічних структур, змінних та констант.
Оцінює відповідність результатів виконання програми поставленій задачі.
Обґрунтовує вибір типів даних для розв’язування задачі
ПР9
42

Властивості та методи елементів керування. Прапорець
Пояснює функції елементів графічного інтерфейсу та користується ними.
Створює і налагоджує програми, зокрема подійно-  й об’єктно-орієнтовані.
8, с 126-127
42

Властивості та методи елементів керування. Список
Пояснює функції елементів графічного інтерфейсу та користується ними.
Створює і налагоджує програми, зокрема подійно-  й об’єктно-орієнтовані.
8, с 161-167
43

Розв’язування компетентнісних завдань
Розв’язує задачі з використанням усіх базових алгоритмічних структур, змінних та констант.
Оцінює відповідність результатів виконання програми поставленій задачі.
Обґрунтовує вибір типів даних для розв’язування задачі
ПР10
44

Властивості та методи елементів керування. Графічні елементи
Пояснює функції елементів графічного інтерфейсу та користується ними.
Створює і налагоджує програми, зокрема подійно-  й об’єктно-орієнтовані.
8, с 181-190
45

Розв’язування компетентнісних завдань
Розв’язує задачі з використанням усіх базових алгоритмічних структур, змінних та констант.
Оцінює відповідність результатів виконання програми поставленій задачі.
Обґрунтовує вибір типів даних для розв’язування задачі
ПР11
46

Розв’язування компетентнісних завдань та проектів
Розв’язує задачі з використанням усіх базових алгоритмічних структур, змінних та констант.
Оцінює відповідність результатів виконання програми поставленій задачі.
ТО5
Створення та публікація веб-ресурсів (9 год.)
47

Автоматизовані засоби для створення та публікації веб-ресурсів.
Наводить приклади засобів автоматизованого створення веб-сторінок.
9, с 191-193
48

Автоматизовані засоби для створення та публікації веб-ресурсів.
Створює веб-сторінки за допомогою автоматизованих засобів та публікує їх в Інтернеті.
9, с 195-202
49

Правила ергономічного розміщення відомостей на веб-сторінці
Дотримується правил ергономічного розміщення матеріалів на веб-сторінці
9, с 193-195

50

Створення веб-сторінок завтоматизованими засобами

ПР12
51

Поняття про мову гіпертекстової розмітки
Розуміє поняття мови гіпертекстової розмітки.
9, с 197-198
52

Додавання до  веб-сторінки гіпертекстових та графічних елеиментів
Використовує гіпертекстові, графічні й мультимедійні елементи на веб-сторінках
9, с 197-198
53

Додавання до  веб-сторінки мультимедійних елементів
Використовує гіпертекстові, графічні й мультимедійні елементи на веб-сторінках
9, с 197-198
54

Створення веб-сторінки мовою гіпертекстової розмітки
Усвідомлює важливість участі в діяльності глобальної інтернет-спільноти.
ПР13
55

Розв’язування компетентнісних завдань та виконання проекту

ТО6
Опрацювання мультимедійних об’єктів (15 год.)
56

Поняття мультимедіа. Кодування аудіо- та відеоданих
Пояснює принципи оцифровування звуку та відеоряду.

57

Формати аудіо- та відеофайлів
Розрізняє формати аудіо- й відеофайлів.
8, с 80-81
58

Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа. Засоби перетворення аудіо- й відеоформатів
Наводить приклади програмного забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа та пояснює його призначення.
Перетворює формати аудіо- й відеофайлів.
8, с 83
59

Захоплення аудіо й відео, створення аудіо-, відеофрагментів
Використовує програми для роботи з мультимедіа.
Будує відеоряд.
ПР14
60

Побудова аудіо- й відеоряду.
Використовує програми для роботи з мультимедіа.
8, с 86-93
61

Додавання до кліпу ефектів
Використовує програми для роботи з мультимедіа.
8, с 93-96
62

Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду
Використовує програми для роботи з мультимедіа.
ПР15
63

Сервіси для роботи з аудіо- й відеоданими та публікування їх в Інтернеті
Наводить приклади сервісів для роботи з відео- й  аудіоданими
Використовує контент з інтернет-джерел з урахуванням авторських прав.
8, с 83-84
64

Сервіси для роботи з аудіо- й відеоданими та публікування їх в Інтернеті
Використовує мультимедійні об’єкти в презентаціях
8, с 83-84
65

Сервіси для роботи з аудіо- й відеоданими та публікування їх в Інтернеті
Ураховує художньо-естетичну складову
в процесі створення мультимедійних об’єктів
ПР16


66

Розв’язування компетентнісних завдань та


67

Розв’язування компетентнісних завдань та


68

Розв’язування компетентнісних завдань та

ПР17
69

Узагальнення вивченого

ТО7
70

Узагальнення вивченого