понеділок, 27 лютого 2017 р.

На допомогу вчителю: тема 26

Модель проведення заняття
Для організації роботи над виконанням практичних завдань запропонуйте дітям на вибір наступні два завдання: 
1) вправу 1 або вправу 2;
2) одну із вправ 3, 4, 5.
Якщо ви працюєте із двома мовами програмування, то для розв'язування кожного із завдань запропонуйте обрати інше середовище виконання. 
Отримаємо наступну схему оцінювання за умови їх правильного виконання:
37 балів - оцінка 12;
35-34 бали - оцінка 11;
32-28 балів - оцінка 10.

Завдання 1. Розрахунок оплати за електроенергію

В Україні за споживання електроенергії визначено наступний порядок оплати залежно від спожитого обсягу: вартість 1 кВт при споживанні електроенергії до 100 кВт за місяць – 0,57 грн., від 100 кВт до 600 кВт – 0,99 грн., понад 600 кВт – 1,56 грн.
Деяким споживачам надається пільговий обсяг безоплатного користування електроенергією, наприклад, 30 кВт. Якщо така пільга є, то її віднімають від спожитого обсягу, а далі розрахунок здійснюється за прийнятими тарифами.
Розробіть у вибраному середовищі програмування проект Оплата за електроенергію, у якому користувач вносить у текстове поле обсяг спожитої електроенергії та позначає за допомогою елементів управління (визначте самостійно) наявність пільги. Після натиснення кнопки Розрахувати отримує у вікні повідомлення розмір суми до оплати за електроенергію


 • У середовищі Lazarus проект Оплата за електроенергію може мати наступну екранну форму:

Програмний код:

 • У середовищі PyCharm проект Оплата за електроенергію може мати наступну екранну форму:


Програмний код:


Завдання 2. Пенсійний калькулятор

Мама восьмикласника Максима працює у відділенні Пенсійного фонду. Вона запропонувала розробити для неї програму, як вона може використати у своїй роботі.
В Україні визначено наступний порядок оподаткування пенсії із фізичних осіб:
· встановлюється мінімальна заробітна плата (наприклад, з січня по квітень 1378 гривень, з травня по листопад - 1450 гривень, з грудня - 1550 гривень).
· якщо сума нарахування s менша за три мінімальні заробітні плати, то пенсія не оподатковується
· якщо сума нарахування s більша за три мінімальні заробітні плати, але не перевищує 10 мінімальних заробітних плат, то з суми, яка перевищує 3*min нараховують 15% податку;
· якщо сума нарахування s більша 10 мінімальних заробітних плат, то оподатковується сума, що перевищує 3*min. Із суми, що залишилась до 10 мінімальних заробітних плат нараховують 15% податку, а з суми, що перевищує 10 мінімальних заробітних плат нараховують 20% податку. Розробіть у вибраному середовищі програмування проект Пенсійний калькулятор, у якому користувач вносить у текстове поле розмір нарахованої пенсії та обирає за допомогою елементів управління (визначте самостійно) розмір мінімальної заробітної плати. Після натиснення кнопки Розрахувати у текстових полях, захищених від змін, отримує розміри суми нарахованої пенсії та податку.

У середовищі Lazarus проект Пенсійний калькулятор може мати наступну екранну форму:
Програмний код:
 • У середовищі PyCharm проект  Пенсійний калькулятор може мати наступну екранну форму:

Програмний код:

Завдання 3. Шалені знижки

У магазині на деякі товари (молоко, фрукти, овочі, печиво) прийняли систему знижок: товар, який не проданий за тиждень, наступного тижня дешевшає на 10%, ще через тиждень – на 20% і т.д. Розробіть у вибраному середовищі програмування проект Знижки, у якому користувач обирає із списку товар та у текстове поле вносить номер тижня покупки. Після натиснення кнопки Розрахувати у вікні повідомлення отримує ціну товару на дату покупки.

У середовищі Lazarus проект Шалені знижки може мати наступну екранну форму:
Властивості  Items списку надано значення:
Програмний код:
 • У середовищі PyCharm проект  Шалені знижки може мати наступну екранну форму:

Програмний код:

Завдання 4. Кролеферма

Ваш дідусь у селі вирішив розводити кроликів. Він знає, що ще у ХІІІ столітті Леонардо Пізанський вивів формулу закону розмноження кроликів, яка визначає ряд чисел, що отримали назву чисел Фібоначчі: 1,1,2,3,5,8…
Можна помітити, що починаючи з третього числа, кожне наступне дорівнює сумі двох попередніх, тобто має місце формула
Розробіть проект у визначеному середовищі програмування, за яким після натиснення кнопки Розрахувати за введеним у текстове поле порядковим номером, який визначає послідовність етапу розмноження кроликів, у вікні повідомлення буде відображено відповідне число Фібоначчі.


У середовищі Lazarus проект Кролеферма може мати наступну екранну форму:

 Програмний код:


 • У середовищі PyCharm проект  Кролеферма може мати наступну екранну форму:

Програмний код

Завдання 5. Порівняння

Члени математичного гуртка ознайомились із поняттям факторіала числа - добутку натуральних чисел від 1 до даного числа: n!=1*2*3*,,,*n.
Розробіть проект у визначеному середовищі програмування, за допомогою якого можна буде порівняти значення факторіала числа та його квадрата.

У середовищі Lazarus проект Порівняння може мати наступну екранну форму:
Програмний код:

У середовищі PyCharm проект Порівняння може мати наступну екранну форму:
Програмний код


середа, 22 лютого 2017 р.

На допомогу вчителю: тема 25


 • Вправа на формування навичок використання циклу із передумовою

Вправа 1. Урожай.

Завдання. Фермер вирощує новий сорт рослин для відгодівлі тварин. Він дослідив закономірність, що після кожного зрізу, який здійснюється через тиждень не більше 5 разів, кількість зеленої маси збільшується за формулою: s=s+(i-1)*i, де і – номер тижня, s – кількість зеленої маси. Розробіть проект у середовищі PyCharm, за яким буде визначено, чи встигне фермер зібрати n одиниць зеленої маси.

Якщо ви працюєте в середовищі Lazarus, то форма проекту має вигляд:

Програмний код проекту

Результат при введенні значення 50

Якщо ви працюєте в середовищі PyCharm, то форма проекту має вигляд:
Програмний код проекту:
Результат при введенні значення 50

 • Вправа на формування навичок використання циклу із лічильником
Вправа 2. Кількість слів у реченні.
Завдання. Розробіть  проект, за допомогою якого можна визначити, скільки слів введено у текстове поле, якщо відомо, що між словами міститься лише один пропуск.  

Якщо ви працюєте в середовищі Lazarus, то форма проекту має вигляд:

Програмний код проекту:
Пригадайте з учнями команди роботи із текстовими змінними. Зверніть увагу на потребу додавання до розділу бібліотек Uses бібліотеки LCLProc. Встановіть з  учнями закономірність, що кількість слів у реченні завжди більша на 1 від кількості пропусків!

Якщо ви працюєте в середовищі PyCharm, то форма проекту має вигляд:
 • Програмний код проекту:
Встановіть з  учнями закономірність, що кількість слів у реченні завжди більша на 1 від кількості пропусків! Зверніть увагу на те, як формується початкове та кінцеве значення лічильника.


 • Вправа на формування навичок використання циклу із післяумовою
Вправа 3. Просте число.
Завдання. Число називають простим, якщо воно ділиться без остачі тільки на одиницю і на себе. Розробіть програмний проект у середовищі Lazarus, за допомогою якого буде перевірятись, чи є простим введене у текстове поле число.

Якщо ви працюєте в середовищі Lazarus, то форма проекту має вигляд:


Програмний код проекту:

Пригадайте з дітьми призначення операторів div  та mod. 
Зазначимо, що це не єдиний спосіб розв'язати дане завдання. Дітям можна запропонувати придумати й інші способи визначення чи введене число є простим і скласти відповідні алгоритми.

 • Вправа на формування навичок використання циклів та розгалужень 

Вправа 4. Гра.
Завдання. Складіть програму мовою програмування Python, яка реалізує гру Відгадай число між комп’ютером та користувачем. Користувач не більше ніж за 6 спроб має відгадати «задумане» число з діапазону від 1 до 20. Якщо користувач відгадає, то на екран виводиться повідомлення про кількість спроб, якщо ні – «задумане число».

Якщо ви працюєте в середовищі PyCharm, то програмний код  проекту має вигляд:
Вчитель може запропонувати у даному коді записати коментарями пояснення до команд. Окрім цього проект можна доповнити візуальними складовими. 

неділя, 19 лютого 2017 р.

На допомогу вчителю: тема 24

Для перевірки виконання операцій над логічними величинами учням можна запропонувати онлайн-калькулятори.
1) http://tablica-istinnosti.ru/ru/
Вигляд вікна калькулятора:
У меню можна обрати Таблиця істинності, тоді у новій вкладці браузера отримаємо шуканий розв'язок. Наприклад, для виразу, введеного у полі введення калькулятора: 

отримаємо
2) http://math.semestr.ru/inf/table.php
Для введення формул для побудови таблиці істинності користувач може скористатись довідкою щодо клавіш клавіатури, які слід використовувати для введення операцій над логічними виразами. Після натиснення кнопки Розв'язати (Решить) отримуємо шукану таблицю:

 Учням можна запропонувати також роботу із програмою Логіка, яку можна завантажити  за посиланням https://drive.google.com/file/d/0B6fTIfFMSQYZcm5iR0kzMVJoRlU/view?usp=sharing

 • Формування навичок використання операторів розгалуження

Вправа 2. Агрегатний стан води.
Завдання. Розробіть проект у середовищі Lazarus, у якому за введеним значенням температури води буде визначатись її агрегатний стан.

Форма проекту та програмний код в середовищі Lazarus мають вигляд:

Форма проекту та програмний код в середовищі PyCharm мають вигляд: • Формування навичок використання елементів управління Прапорець і Позначка та оператора неповного розгалуження

Вправа 3. Замовлення квітів.
Завдання. Складіть проект Замовлення квітів у середовищі Lazarus для оформлення електронного замовлення квітів за зразком (мал. 24.11). У проекті натиснення кнопки Оформити замовлення викликає виведення відповідного тексту у текстовому полі, яке захищене від змін, а натиснення кнопки Завершити закриває вікно форми.

Форма проекту в середовищі Lazarus має вигляд:
Програмний код опрацювання події "Натиснуто кнопку Оформити замовлення":

 Програмний код опрацювання події "Натиснуто кнопку Завершити":


Вправа 4.  Кольорова форма.

Завдання. Розробіть проект Кольорова форма у середовищі Lazarus, у якому форма буде змінювати свої властивості – колір та розмір залежно від обраних перемикачів у групах Колір та Розмір.
Форма проекту в середовищі Lazarus має вигляд:

Програмний код опрацювання події "Натиснуто кнопку Пуск":

З використанням списків, що розкриваються, це завдання буде мати вигляд:


Вправа 5. Текст.

Завдання. Складіть в середовищі PyCharm проект, за допомогою якого можна визначити, чи введений текст складається із одного слова, чи декількох.

Форма проекту в середовищі PyCharm має вигляд:

Програмний код  в середовищі PyCharm має вигляд:

 • Формування навичок використання елементів управління Список, що розкривається та оператора розгалуження
Вправа 6. Картка учасника змагань.
Завдання. Розробіть проект Картка учасника змагань в середовищі PyCharm, у якому користувач вводить своє прізвище, ім’я та по батькові у текстове поле, позначає прапорцями вид змагання, із списку, що розкривається, обирає вікову групу. Після натиснення кнопки Зареєструватись  отримує у вікні повідомлення про підтвердження реєстрації.

Програмний код  в середовищі PyCharm має вигляд:
Форма проекту та вікно повідомлення після натиснення кнопки Зареєструватись в середовищі PyCharm має вигляд:Для тих, хто вивчає мову програмування Python пропонуємо приклад розв'язування завдання із рубрики Працюємо самостійно з використанням елемента управління Перемикач:

Відомо таке співвідношення ідеальної ваги та зросту людини за віком: від значення зросту людини в сантиметрах беруться останні дві цифри; якщо вік людини до 25 років, то її вага має становити на 5 кг менше одержаного двоцифрового числа, для людей від 25 до 45 років – рівна цьому двоцифровому числу, а для старших 45 років – двоцифрове число потрібно збільшити на 5. У вибраному самостійно середовищі програмування розробіть проект Ідеальна вага, у якому користувач вводить у текстове поле свій зріст у сантиметрах та вагу, обирає діапазон віку, до якого він належить. Після натиснення кнопки запуску проекту, у текстовому полі чи у вікні повідомлення отримують висновок: вага ідеальна, надлишкова вага, недостатня  вага.

Програмний код  в середовищі PyCharm має вигляд:


Зверніть увагу, що елемент управління перемикач записується аналогічно до перемикача у середовищі Lazarus. На відміну від елемента управління Cheskbutton команди опису варіанту вибору мають одну змінну. Значення цієї змінної задається службовим словом value. 

Форма проекту та вікно повідомлення після натиснення кнопки Визначити в середовищі PyCharm має вигляд: