вівторок, 31 січня 2017 р.

На допомогу вчителю: тема 22

Шановні колеги! Розміщуємо приклади та коментарі щодо розв'язків завдань у темі 22.

  • Завдання на зміну значень властивостей елемента управління "Текстове поле"

Екранна форма має вигляд, як на малюнку. Учні самостійно мають визначити об'єкти та надати значень їх властивостей подібно до малюнка, дотримуючись форми накреслення у шрифті об'єктів, але самостійно вибрати розмір та шрифт

Програмний код опрацювання події Натиснуто кнопку Сформувати має вигляд, як на малюнку. Величини, які використані у проекті описані у п. 4 Вправи 1 с 145. Фрагмент програмного кода щодо текстового поля введення адресата привітання подано на малюнку 22.7 (с. 145). Зауважте, що під текстовими полями є надписи, які "приймають" вміст текстового поля, стають видимими, а текстові поля - невидимі. 

Цю програму можна виконати по-іншому, без використання "схованих" надписів. А саме: залишити текст у текстових полях, але змінити їх властивість Enabled. За замовчуванням ця властивість є True, що означає, що у текстове поле можна вносити зміни. Якщо у програмі властивості Enabled  надати значення false, то необхідності вводити надпису немає і не потрібно робити невидимим надпис. Недоліком цієї програми є те, що ми використовуємо 3 текстові змінні, які набувають значень у процесі виконання програми, але не використовуються в опрацюванні та виведенні даних. Програмний код у такому разі матиме вигляд:
Результат виконання програми для пропонованих контрольних значень наведено на малюнку 22.6 с. 145.


  • Завдання на створення та зміну значень властивостей елемента управління "Текстове поле"


Розв'язок завдання у середовищі PyCharm матиме вигляд:

Слід зауважити, що вправу Нагадування легко виконати також у середовищі Lazarus. На формі проекту слід використати три об'єкти: напис, текстове поле та кнопка. У програмному коді обробки події Натиснуто кнопку Гаразд задати команди присвоювання змінній текстового типу значення властивості Text текстового поля. А у вікні повідомлення вивести текст 'Сьогодні' +текстова змінна.

  • Завдання на операції над текстовими величинами


 Програмний код у середовищі PyCharm буде мати вигляд:
Вікно виконання проекту міститиме результати для введеного значення "інформатика":


Слід зазначити, що в мові програмування Free Pascal це завдання виконати не можна безпосереднім доступом до елемента текстової величини. Потрібно використовувати спеціальні функції, описані у таблиці 22.6 на с. 148 підручника. 


Для об'єктів, які розміщені на формі проекту, поданій на малюнку 22.9 підручника та змінних, опис яких подано у п. 4 пояснення до виконання завдання програмний код матиме вигляд:
Для введених значень дня, місяця та року народження, що подані відповідними числами результат матиме вигляд:У програмах мовою програмування Free Pascal використовують функції для опрацювання текстових величин. Шановні колеги, приносимо свої вибачення: при друці у таблиці 22.6 сталась помилка. Зверніть увагу на пояснення призначення функції (виділені жирним параметри n, m)   - таблиця має бути наступного змісту:
Таблиця 22.6
Опис функції мовою програмування
Тип аргументу
Тип результату
Призначення
length (S)
S - текстовий
Цілий (byte)
Визначення кількості символів у рядку S
copy(S,n,m)
Sтекстовий
n, m - цілий
текстовий
Копіювання m символів рядка S, починаючи з позиції n
delete(S,n,m)
Sтекстовий
n, m - цілий
текстовий
Видалення m символів рядка S, починаючи з позиції n
insert(S,S1, m)
S, S1 – текстовий, mцілий
текстовий
Вставлення рядка S1 в рядок S, починаючи з позиції m
pos(S1,S2)
S1,S2 - текстовий
цілий
Номер позиції, з якої рядок S2 входить у рядок S1

  Зверніть увагу учнів, що у мові програмування Free Pascal нумерація літер у текстовій величині розпочинається з 1.

  • Завдання на використання функцій для опрацювання текстових величин
Для проекту, в якому на екранній формі будуть розміщені елементи керування та описані у п. 4 змінні програмний код буде мати вигляд:

Зверніть увагу, що в розділі uses додано модуль функцій для роботи з текстовими величинами, що містять символи українського алфавіту:


субота, 28 січня 2017 р.

На допомогу вчителю: тема 21

Шановні колеги! Пропонуємо Вам зразки розв'язків практичних завдань.  Якщо у класі вивчається тільки мова Free Pascal, то вчитель може запропонувати до розв'язування:
1) завдання 1, 2 або 3 (за варіантами);
2) завдання 1 і 2, 1 і 3 - за варіантами.
Якщо в класі вивчається тільки мова програмування  Python, тоді можливі такі варіанти:
1) завдання 1 і 4, 2 і 4.
Якщо у класі вивчається дві мови програмування, до доцільно дітям запропонувати на власний вибір дві задачі із 1, 2, 3 які мають бути виконані в кожному із середовищ і завдання 4.Розв'язок в середовищі Lazarus
Вигляд форми поданий на малюнку. Слід зазначити, що учні можуть обрати інший інтерфейс. Тому вчителю можна обговорити інтерфейс програми з учнями до початку виконання завдання. Якщо виведення результатів не буде відбуватись у надписи на екранній формі, то можна використати вікна повідомлень. тоді код програми та її інтерфейс буде відмінний від пропонованого.
У зошиті для практичних робіт план розв'язування завдання та усі необхідні формули наведені на с. 42. Автори також пропонують тест для перевірки правильності виконання завдання для  довжини гірки с=100 та кута 30 градусів.

Розв'язок в середовищі PyCharm


Результат виконання для контрольних значень с=100, k=30.                                                    Розв'язок в середовищі Lazarus

Екранна форма проекту може мати вигляд, як на малюнку. Якщо учні не передбачили надписи для отримання відповіді, тоді результат можна вивести у вікно повідомлення. Код програми при цьому має передбачити команду виведення результату у вікні повідомлення.

Програмний код обробки події Натиснута кнопка Розрахувати для екранної форми на малюнку може мати вигляд:
Розв'язок в середовищі PyCharm
Зверніть увагу, що у програмі використано функцію round, у якій другий аргументом вказана кількість знаків після коми. Роботу з цією функцією можна продемонструвати під час обговорення результатів практичної роботи. 

Результат виконання для контрольних значень

Зауважте, що учні можуть використати  формулу, у якій не застосовано винесення за дужки. Аналізуючи результати практичної роботи можна продемонструвати учням "красивий" розв'язок.

Розв'язок в середовищі Lazarus

Результат виконання програми для котрольного прикладу S=90 n=3
Розв'язок в середовищі PyCharm
Зауважте, що учні можуть використати  формулу, у якій не застосовано винесення за дужки. Аналізуючи результати практичної роботи можна продемонструвати учням "красивий" розв'язок.

Результат виконання для контрольних значень


На допомогу вчителю: тема 20

Шановні колеги! За проханням наших дописувачів розміщуємо зразки розв'язків вправ із рубрики Діємо.


Форма проекту подана на малюнку 20.6 (с. 137). Процедури обробки подій натиснута кнопка Почати реєстрацію (Button1) та Надіслати форму (Button) подані на малюнку:
На формі потрібно розмістити кнопку Старт. Процедура натиснення кнопки Старт (Button1)  подана на малюнку:Програма у редакторі коду середовища PyCharm має вигляд, як на малюнку. Зауважте, що в програмі не використані візуальні елементи, які можна доповнити на основі навичок із попередніх тем. Тут важливо показати, як імпортувати з бібліотеки math функцію знаходження квадратного кореня 

середа, 25 січня 2017 р.

Файли-заготовки до практичної 11

Шановні колеги! Розміщуємо файли-заготовки до практичної роботи 11: 
https://drive.google.com/file/d/0B6fTIfFMSQYZdmQwRGJOY3BLSnc/view?usp=sharing
Виконання цієї практичної роботи має на меті систематизувати навички налагодження програм: шукати синтаксичні та логічні помилки у програмних кодах. Важливо, щоб учні сформували такі навички навіть, якщо вони у своїх програмах не допускали таких помилок. Ця практична робота також має і профорієнтаційну спрямованість. Адже у сучасній ІТ-сфері такі функції виконуватиме тестувальникТестувальник є особою, відповідальною за якісне та своєчасне виконання дорученої йому роботи в проекті розробки інформаційно-програмної системи. Тестувальник виконує завдання з підготовки та проведення тестування системи відповідно до встановлених в компанії регламентів. Точний обсяг завдань, що виконуються в проекті тестувальником, визначається його роллю в проекті. Тестувальник може виконувати в проекті такі функції: тестувальник (проекти будь-якої складності) і тест-проектувальник (невеликі і середні проекти). Ключова кваліфікація тестувальника: вміння знаходити дефекти і створювати якісні протоколи про дефекти. Працює за сценаріями тестування, підготовленим іншими співробітниками.
Вдалих Вам уроків!

понеділок, 2 січня 2017 р.

Файли-заготовки до розділу 6

Шановні колеги! Пропонуємо для завантаження файли-заготовки до розділу 6 "Алгоритми роботи з об'єктами та величинами":
https://drive.google.com/file/d/0B6fTIfFMSQYZY0tTR3VSQUpSMWc/view?usp=sharing
До архіву додані файли, які можуть бути використані при створенні учнівських проектів. Імена файлів подано так, як вони згадуються у відповідних завданнях підручника. Якщо у вас виникають проблеми із розміщенням файлів у мережних папках, то потурбуйтесь, будь ласка, завчасно про зміну  імен файлів.
Вдалих уроків!

Вітаємо!

Шановні колеги! Від усього авторського колективу прийміть наші найщиріші вітання з нагоди Нового року та Різдвом Христовим! Хай цей рік для усіх нас буде щедрим на мир та добрі справи, багатим на здобутки та успіх, вдалим на нові звершення та починання! Бажаємо кожному із Вас достатку та щастя у родинах, успіху та гідного поцінування у професійній діяльності, впевненості у завтрашньому дні! Дякуємо, що довіряєте нам, підтримуєте та даєте слушні поради, критикуєте задля покращення навчально-методичних матеріалів, які готує наш авторський колектив! Хай 2017 рік буде для Вас роком звершень, додає веселкових кольорів у будні та радість у свята!